DIEVO GALIMYBĖSKĄ GALI DIEVAS !

Laba diena mylimi ir brangūs žmonės ! Ką gali DIEVAS ? Ką Jūs manote apie DIEVO galimybes ? Pastaraisiais paskutiniais mėnesiais labai daug dirbau su savo mylimiausiu DIEVU ir patyriau protu nesuvokiamų stebuklų ... rašau protu nesuvokiamų, tai tikrai jie yra jokiam protui nesuvokiami.
Aš labai, labai myliu Dievą ir su Juo sąveikaudamas atsiduriu stebuklų ŠALYJE su savo fiziniu kūnu. Tikrai, yra protu nesuvokiami tokie Dievo daromi stebuklai, kaip ėjimai per laiko diagramas Panevėžio mieste ( LIETUVOJE ). Jei protu dar galima suvokti tokius Dievo stebuklus, kaip Bulvės panaikinimą iš puodo, ar durų užrakinėjimą automatiškai man įėjus į butą - (namo), tai kitokių - sudėtingesnių stebuklų jau nebeįmanoma suvokti.
Aš niekados ne nutolu nuo Dievo ir jį labai mylėdamas jam paaukojau vieną bulvę. Viriau tris bulves puode su lupenomis ir pasakiau :- Pasiimk vieną bulvę... tikrai įvyko keistas dalykas, dingo puode viena išvirus bulvė ir atsirado trys nevirtos bulvės maišiuke. Buto durys buvo užrakintos dvejomis spynomis ir į butą nepateko joks žmogus, nes vienas gyvenu ir pas mane nieks nevaikšto į mano butą. Bulvė dingo 5 sekundžių bėgyje, pažiūrėjau į puodą buvo trys bulvės, nusisukau nuo puodo 5 sekundėms liko dvi bulvės ....
Kitas dalykas yra tai, kad kažkas naktimis pradėjo daužyti mano buto duris ir sąveikaudamas su Dievu, Jo paprašiau mane apsaugoti nuo banditų. Nuėjau parduotuvėn, grįžtant iš parduotuvės įeinu į savo butą ir žado netekau, nes, kaip užsidariau duris, pačios durys užsirakino, be jokio garso jų ranka nerakinant.
Tokie Dievo daromi stebuklai yra menkniekis palyginus su rimtais stebuklais. Vienas tokių rimtesnių buvo man einant netoliese namų. Pamačiau žmogų su cigarete lūpose ir priėjau prie jo paprašyti rūkyti ... kaip tik žengiau link jo žingsnį, dingo pas jį cigaretė lūpose ir atsirado tuščios alaus skardinės jo rankose, kai jokių alaus skardinių jis neturėjo, net stingtelėjau nuo tokios situacijos, net sustojau jį praleisti. Turbūt blogas žmogus ten ėjo, jei Dievas apsaugojo mane nuo Jo.
Na tikrai DIEVAS yra fantastika kažkokia ... Sąveikauju su Dievu - BE MATERIJA ir namuose - nameliuke pasirodo mėlynas šešėlis, iš to mėlyno šešėlio atsiranda pagyvenęs vyras (namuose). Durys užrakintos dvejomis spynomis, ir namuose esame dviese su tuo vyriškiu. Tikrai keistas variantas. Užsimezga tarp mūsų kalba, apie visatos rojus. Daug bendravau su juo visokiais klausimais, ir prieš atsigulant miegoti, Jis išsitraukia iš kišenės mažutę dėžutę ir sako: - Aš Tau rojų tokioje dėžutėje sukursiu po mirties. Atsigulėm abudu su drabužiais miegoti, Jį užleidau pirmą prie sienos gulti, o pats atsiguliau prie jo į jį atsisukęs. Galvas sudėjome vieną prie kitos ir Jis man naktį sukūrė gydomąją programą galvai nuo žmonijos negatyvo. Tas žmogus buvo mano DIEVAS TĖVAS ! Labai paprastai apsirengęs ir visiškai paprastas žmogus. Ryte atsikėlėme abudu ir jis sako: - Pro kur man išeiti, o aš sakau : - Taigi Tu BE MATERIJA pro kur atėjai pro ten ir išeiki. Parodžiau Jam išėjimą ne pro duris, o pro drabužių pakabą, kur mano striukė buvo pakabinta. Iš to žmogaus vėl liko mėlynas šešėlis ir pro pakabą praplaukė tas šešėlis. Kas keisčiausia striukėje radau pinigų eurais : 70 eurų. Tai Tiek mielas skaitytojau norėjau Jums pasakyti apie mano DIEVĄ TĖVĄ !
Grįžkime prie DIEVO ABSOLIUTO, kas yra aukščiau už visas virš sąmones. Vakare išėjau pasivaikščioti į Klaipėdos gatvės pusę gyvendamas viduriuke tarp Parko gatvės ir Klaipėdos gatvės. Ėjau į prekybos centrą BABILONĄ ir užėjau pro namus tiesiau. Visą kelią laikiausi kairio posūkio, kad išeičiau į Klaipėdos gatvę ir stebuklas įvyko tame, kad niekaip nepriėjau Klaipėdos gatvės, nei sykio nepasukęs į dešinę pusę ... Atsidūriau kitame mieste ... išsigandau, kad pasiklysiu ir sušalsiu ... sakau : - DIEVE gražink mane į Panevėžį Parko gatvę, ir iš to Miesto įėjau į Parko gatvę iš visiškai Priešingos pusės, ne iš Klaipėdos gatvės pusės ... žado netekau po tokio pasivaikščiojimo. Neįmanoma yra, išėjus Klaipėdos gatvės pusėn patekti Parko gatvės priešingon pusėn. Ryte atsikėlęs ėjau žiūrėti kas čia per Panevėžys ir neberadau jokio tokio miesto, kaip buvo vakare susikūręs. Tokio stebuklo aš pats negaliu perprasti perprasdamas visokias virš sąmones ... čia jau DIEVAS viršija visus mano loginius supratimus.

Pasirašo : INDIGO Vidmantas.


KĄ GALI DIEVAS !

Laba diena mylimi ir brangūs žmonės ! Ką gali DIEVAS ? Prieš kokius 5 mėnesius nuėjau į Panevėžio Petro ir Povilo Bažnyčią labai sąveikaudamas su Marija. Joje ilgai nebuvau, iškart nuėjau prie Marijos portreto, kuriame Marija laiko KŪDIKĮ. Pažvelgiau į Portretą ir sakau Marijai : - Pasirodyk, juk aš tas KŪDIKIS kurį laikai ant rankų. Man iškart išsivystė meilės ryšys Jai ... STEBUKLAS ... Marija iššoko iš Portreto prieš mane, net pasimečiau ... kažkur apie 5 žmonės šį įvykį matė ir Jį aiškiai pastebėjo. ( Kodėl žmonės matę Marijos apsireiškimą nutyli ? ).
Dar neskubėjau su Ja bendrauti ... bendravau su Ja mintimis ... Perėjau skersai Bažnyčią, kur degė uždegtos žvakutės ir Marija neatsiliko nuo manęs. Ji taipogi perėjo skersai bažnyčią paskui mane prie žvakučių. RADAU tenai vieną vietą, kur neveikė žmonių BIOENERGETIKOS ir susitapatinau su DIEVU ABSOLIUTU - TĖVU ... Išsivystė man pasakiškas rojus, net kūno nejutau. Tokioje padėtyje prabuvau apie 10 sekundžių ir pajudėjau link žvakučių ... dingo ryšys su TĖVU - DIEVU ir užsimezgė ryšys su GYVA MARIJA, kuri stovėjo šalia manęs. Priėjęs prie žvakučių pastebėjau Marijos ryšį su mirusiais žmonėmis. Visi tikintieji sąveikauja po mirties ne su KRISTUMI, bet su MARIJA. Ji vienintelė globoja žmones po mirties. Pats Dievas TĖVAS, yra labai nutolęs nuo žmonių, nes per aukšta Jo sąmonė kontaktuoti su žmonėmis mirus Jiems.
Iš Bažnyčios išėjau, kartu su moterimis, pro moterų išėjimą vien todėl, kad eičiau kartu su Marija. Aš ilgai su Ja nėjau, kažkur apie 100 metrų lauke su Ja ėjau ir išsiskyrėme. Ji man suformavo neapsakomą rojų, kai kartu ėjome, buvo Jos man suformuotas pasakiškas rojus. Išsiskyrėme, kur Ji fiziniame kūne pasidėjo aš to nežinau. Parvažiavau autobusu namo ir Jos daugiau nesutikau. Buvo mano noras Ją pasikviesti į savo namus, tačiau Ji atėjus iš Dievo negalėtų egzistuoti tarp gyvų žmonių ilgai - (TRAUMUOTUSI).

Pagarbiai : KRISTAUS LOGAS Vidmantas.


DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !