PARAPSICHOLOGIJAPARANORMALIŲ REIŠKINIŲ PSICHOLOGIJA,Paranormalių reiškinių psichologiją, kitaip vadinamą parapsichologija, suskirstyčiau į dvi žmoniškąsias sampratas;

1. Pirma samprata būtų daugiau nukreipta į žmogaus psichologiją, susijusia su Dievo ir žmogaus sąsaja, kur žmogus nukreipia filosofinį pagrindą į patį Dievą ir jo sandarą.

2. Antra samprata būtų daugiau nukreipta į žmogaus psichologiją, susijusią su Dievo ir žmogaus sąsaja,
Kur žmogus nukreipia filosofinį pagrindą į Dievo ir žmogaus santykius ir santykius tarp pačių žmonių,
egzistuojant paranormaliems reiškiniams.

Antra samprata skirtingai nei pirma yra žinoma žmonijai, nes egzistuoja mūsų planetoje parapsichologai, dirbantys su žmonėmis. Šios sampratos mokslas yra labai senas ir žinomas. Kai žmogus nukreipia filosofinį pagrindą į kita žmogų ir žmogaus santykius su žmogumi, tai yra vadinama paprasčiausiai psichologija, tačiau egzistuojant paranormaliems reiškiniams, vadinama parapsichologija. Parapsichologija šiuo atveju yra glaudžiai susijusi su Dievo egzistencija, nes paranormalūs reiškiniai siejasi su pačiu Dievu.

Paminėsiu tai, kad mūsų žemės planetoje, kiekvienoje gyvybėje egzistuoja Dievo dalelė, kitaip vadinama Dievo fragmentu. Dievo fragmentas tai Dievo sistemos dalis turintis atmintį. Dievo dalelė randasi žmogaus šerdyje ties krūtine, vienoje iš žmogaus čakrų. Dievo fragmentas žmoguje yra tam tikra Dievo dalis - Dievo kompiuterio dalis.

Žmonės pasižymintys išskirtinu dvasingumu daugiau vadovaujasi jausmais nei loginiu protu, tai yra daugiau vadovaujasi Dievo fragmentu. Tokie žmonės yra labai dvasingi, tolerantiški ir geri. Labai ryškiu ir išskirtinu dvasingumu pasižymi indigo žmonės, paranormalių reiškinių psichologijoje nepakeičiami specialistai, nes parapsichologui yra būtinas tobulas dvasingumas, kuo iš visuomenės išsiskiria ir pasižymi indigo asmenys.

Panagrinėjus plačiau žmogaus dvasinio aspekto sandarą, kas yra žmogaus siela ir kas yra žmogaus dvasia, gautume atsakymą, kad siela yra žmogaus, jo viso gyvenimo informacinis modelis, o dvasia protaujantis modelis, tai yra sielos ir Dievo fragmento sudėtinis junginys. Paprasčiau paaiškinus tai, siela yra visa žmogaus charakteristika. Jaučiant kito žmogaus sielą, galima iš jos apibūdinti žmogaus charakterį. Indigo žmonės dažnai susidurdami su kitais eiliniais žmonėmis mato ir jaučia pašalinių žmonių sielų gelmes, tai yra jų charakterius, jų dvasinę charakteristiką.

Žmogui tyrinėjant paranormalius reiškinius, jis pirmiausiai turėtų labai gerai orientuotis savyje – savo viduje, savame dvasinio aspekto logistiniame moksle. Dvasinio aspekto logistinis mokslas yra pakankamai sudėtingas, kurį paranormalių reiškinių psichologai tinkamai toleruoja ir naudoja jį praktikoje. Paminėsiu tai, kad geri parapsichologai tūri turėti iš Dievo aiškiaregystės dovaną, nes be aiškiaregystės neįmanoma būti geru parapsichologu. Parapsichologai susiduria su paranormaliais reiškiniais, juos išanalizuoja ir padeda kitiems žmonėms susigaudyti sudėtingose gyvenimo situacijose.

Autoriaus žodis;

Asmeniškai aš būdamas aiškiaregys parapsichologas, dažnai matau pasąmonėje iš Dievo vaizdinius (vaizdus), kurie po tam tikro laiko išsipildo, tai yra matyti vaizdai pasireiškia realiame gyvenime. Kartais man būna žinoma kur įvyks žemės drebėjimai iš anksto, tačiau niekur nesikreipiu su šia informacija, nes nebūnu tikras šiomis žiniomis. Iš anksto esu nuspėjęs žemės drebėjimą Italijoje, nes iš vakaro susimąsčiau apie Italijoje artėjantį žemės drebėjimą, o kitą rytą, realybėje įvyko žemės drebėjimas Italijos žemėje...

Rašant apie mano iš Dievo matomus vaizdus, paminėsiu pora pavyzdžių, kaip šie vaizdai pasireiškia realybėje;

„ Gulėdamas namuose lovoje pradėjau matyti vaizdą pasąmonėje, kaip aš įeinu į kaimo parduotuvę ir susitinku seną draugą vardu Rolandas, su kuriuo persimetu keliais žodžiais ir išeinu iš parduotuvės. Aš žinojau, kad tokio pobūdžio vaizdai pildosi, tačiau niekaip negalėjau suvokti, kad Dievas žino pirma laiko įvykį. Po savaitės, pamiršęs šią informaciją, nuvažiavau į kaimą (tėviškę) ir nuvažiavau į parduotuvę, kuo pasėkoje susitikau Rolandą ir persimečiau keliais žodžiais. Išėjęs iš parduotuvės iškart prisiminiau matytą vaizdinį, kuriame tikrovė, atitiko mano matytus pasąmonėje vaizdus prieš savaitę. Yra labai sunku patikėti tai, kad Dievas žino kiekvieną žmogaus žingsnį iš anksto “.

Būdamas aiškiaregiu, iš anksto esu nuspėjęs labai daug artėjančių žmonėms nelaimių, žmonių mirčių, tačiau jiems pagelbėti nepajėgdavau.

„ Vieną kartą nuvažiavau į tėviškės kaimą, tą patį apie kurį anksčiau minėjau. Susitikau vaikystės draugą ir man bendraujant su juo, pajutau informaciją, kad šį vaikystės draugą vardu Arvydas kažkas užmuš negyvai. Labai nustebau nuo tokios informacijos, norėjau jį perspėti, tačiau suabejojau ar tai tiesa. Po savaitės, atvyko pas mane iš to kaimo mano motina ir pasakė, kad tą mano vaikystės draugą užmušė sugėrovai prie degtinės butelio. Savame gyvenime esu labai daug turėjęs panašių pavyzdžių, tačiau niekados nepajėgdavau perspėti nelaimėlių. Jų neperspėdavau, nes nebūdavau tikras šiomis informacijomis, nors pagal informacijų pobūdį galima atskirti realią tiesą nuo netiesos.“

Manau, kad žmogui norint būti geru parapsichologu, reikalinga jam turėti labai gerus santykius su Dievu ir aplinka – aplinkiniu pasauliu, pagrįstus meile ir santarve. Iš meilės Dievui ir aplinkiniui pasauliui, žmogus įgauna aukštą sąmoningumą ir gabumus dirbti parapsichologų darbą.

Pasakiškai įdomi paranormalių reiškinių psichologija yra nežemiškose struktūrose, o planetinėse srityse, tai yra svetimose planetose. Kaip mes žinome, tai visata yra begalinė, sudaryta iš galaktikų, o begalinėje egzistencijoje yra ir begalybės nežemiškų civilizacijų. Yra labai šaunu ir malonu tai, kad Dievas suteikia galimybes indigo žmonėms tyrinėti nežemiškus būvius. Aš esu ištyręs apie dešimt nežemiškų civilizacinių planetų, iš kurių žemės planeta užima apie ketvirtą vietą pagal išsivystymo lygį. Per Dievo savasties modelį, Jo savasties energetiką, indigo labai aiškiai jaučia nežemiškus būvius, svetimų civilizacijų dvasią ir materiją ( kokioje materijoje nežemiškas būvis egzistuoja ). Aprašyti visa tai yra neįmanoma, nes šie dalykai yra jaučiami. Jausmus aprašyti yra labai sudėtinga, reikalinga tai pajausti. Indigo žmonės jaučia ir mūsų planetos žemės savastį. Yra labai malonu jausti gamtą, jos savasties energetiką. Tokie parapsichologiniai reiškiniai žmogui suformuoja rojaus būsenas. Žmogus patiria pasakišką malonumą jausdamas Dievo savasties energetikas. Per šiuos reiškinius, indigo žmogui atsidaro galvos ir krūtinės čakros. Krūtinės čakroje yra jaučiama savasties dvasia, o galvos čakroje savasties materinė struktūra. Indigo kaip radijo antena, sugaudo visus signalus per atdaras čakras iš Dievo energetinio lauko. Dievo energetinio lauko pobūdis susiformuoja, nuo paties indigo žmogaus norų. Jei kažko indigo žmogus siekia per laiką, tai Dievas jam tą ir duoda ko jis siekia. Manau, kad Dievas išpildo visus indigo žmogaus norus, kas nesusiję su kitais pašaliniais žmonėmis. Sąsajų su kitais pašaliniais žmonėmis reikia indigui vengti jei jis suartėja su Dievu. Sąsajos su pašaliniais žmonėmis, indigo žmogui neleidžia suartėti su Dievu, Jo energetika, nes ryšys su Dievu, reikalauja iš indigo labai aukštų materializacijos sampratų. Tik labai aukštame sąmoningume indigo sąveikauja su Dievo energetika. Iš labai aukšto sąmoningumo indigo žmogus pasiekia virš sąmonės sampratas, tai yra sampratas, pralenkiančias žmonijos loginį protą, nes pats Dievas yra virš sąmonių kontekste, jo energetinė dvasia yra aukščiau už visos žmonijos sąmoningą loginį protą. Žmonės Dievo energetiką vadina, aukščiausiuoju visatos protu.

Išties, mylint Dievą stipriai, Dievas indigo žmogui atsilygina tuo pačiu, tobula meile ir suteikia galimybes indigui ištirti visatą, visą egzistencinę sistemą. Tyrinėjant visa tai, tai tyrimus atlikau apgalvotai, nepadrikai. Dievas nupiešė pasąmonėje tyrimų planą. Tyrimai vyko dešimt dienų, į vieną dieną po vieną civilizaciją. Atsikeldamas kitą rytą, jausdavau vis kitą civilizaciją. Jausmai būdavo labai aiškūs ir suprantami, per kuriuos pačiam susiformuodavo tų nežemiškų civilizacijų asmenybė, pats tapdavau kitų planetų žmogumi... Tai yra labai įdomus paranormalių reiškinių psichologijos reiškinys, per kurį nuodugniai ištiriama visata. Indigo per šias Dievo dovanas pilnai ištiria ir mūsų planetą žemę, būdamas bioenergetiku. Labai plačiai esu tyrinėjęs žmoniją... išvadoje žmonės yra labai skirtingi, skirtingos jų pasaulėžiūros. Yra malonu tyrinėti išsilavinusius žmones, nes jų loginis samprotavimas yra labai malonus ir priimtinas man asmeniškai. Indigo žmogus atitolęs nuo Dievo, jo energijų yra toks pat kaip gerai išsilavinęs eilinis, paprastas žmogus. Be sąveikos su Dievu, indigo neturi jokių išskirtinių galių, egzistuoja paprasto eilinio žmogaus būvyje. Jis yra kaip ir kiti protingi, išsilavinę žmonės. Sąsajos su Dievo energetika, indigą iškelia iki nesuvokiamų tobulybių.

Labai sudėtinga paranormalių reiškinių psichologija yra, gydant žmogaus fizinį kūną nuo įvairių ligų. Manau, kad įmanoma įveikti bet kokią ligą per Dievo energijas, per sąveikas su Juo. Norint įveikti ligą, žmogus tūri idealiai išsivalyti savo sielą. Per idealų žmoniškąjį tyrumą, žmogus pasiekia labai aukštas materializacijos sampratas ir per tas sampratas yra išgydoma bet kokia liga. Mūsų visuomenėje tai padaryti labai sudėtinga, patartina ilgesnį laiką ligoniui būti vienumoje. Vienumoje yra lengviau suartėti su Dievu. Suartėjus su Dievu, reikalinga kuo ilgesnį laiką išbūti sąsajoje su Juo. Taip aš esu išsigydęs nepagydomą ligą liaudyje vadinamą „žvyneline“ liga. Per Dievo sąsajas, liga man išgijo vienos nakties laikotarpyje. Mokslo akimis žvelgiant į šią situaciją yra neįmanoma išgydyti „žvynelinės“ per vieną naktį. Per vieną naktį dingo visi ligos žydiniai ant kūno... praėjus keliems metams, tai yra 2016 metais, man smulkūs ligos žydiniai vėl formuojasi, tačiau nekreipiu į tai dėmesio, nes šie žydiniai yra smulkūs. Jei liga progresuotų – didėtų, tai ieškočiau vienatvės ir vėl išsigydyčiau ligą. Manau, kad mūsų planetoje motinoje žemėje ligonių yra pakankamai daug, kurie nežino kaip kovoti su liga, kai medicininės priemonės nepadeda. Gydant ligą per Dievą, yra labai svarbu turėti žmogui teigiamą psichologinę charakteristiką, teigiamą karminį mazgą. Turint šiuos dalykus žmogui, tikrai įmanoma įveikti bet kokią ligą. Man asmeniškai gyvenime teko išgydyti vieną žmogų sergantį vėžiu. Labai pagailo man to žmogaus ir apie du tūkstančiai šeštuosius metus pabendravęs su Dievu išgydžiau tą žmogų. Asmeniškai aš jo nepažinojau, pažinojau per savo darbovietę. Labai šaunu man buvo matyti jį pasveikusį. Jis net nežinojo nieko apie tai, kad išgijo mano dėka. Rašant iš gilaus psichologinio konteksto, tai gydant svetimus žmones yra geriau su jais nebendrauti, nes bendraujant yra pastebimas žmogaus negatyvas ir tokiu atveju gali nepavykti išgydyti ligų. Yra labai sudėtinga paranormalių reiškinių psichologija kovojant su ligomis, nes reikalinga psichologiškai ligonį išteisinti prieš Dievą, išteisinti jo nuodėmes, jo netobulybę. Šiose sampratose labai tinka liaudies posakis „ švarioje sieloje švarus kūnas “. Aš asmeniškai gyvenime nesu sirgęs jokia liga išskyrus „ žvynelinės “ nedideliais žydiniais. Esu idealiai sveikas žmogus, nes mano siela yra idealiai švari. „ žvynelinės “ ligą paveldėjau iš savo tėvo, nes ja serga ir mano sesuo. Ši liga yra paveldima, tačiau lengvai išgydoma per Dievą. Apie tai esu rašęs internetiniuose tinklapiuose 2008 – taisiais metais. Žinant man mūsų visuomenę, tai žmonėms išsigydyti ligas tokiu keliu kaip aš išsigydžiau, galima teigti, kad beveik neįmanoma, nes žmonės labai nutolę nuo Dievo. Patartina tinkamai - atvirai ir nuoširdžiai pasimelsti. Mūsų visuomenė, kurioje aš gyvenu, yra labai nekompetentinga šiais mano aprašytais klausimais. Manau, kad visuomenės eilinis žmogus nesugebės tinkamai išsivalyti savo sielos gelmių. Žmogus turintis geresnį - tobulesnį dvasinį išsivystymą, turi galimybes gydyti ligas mano aprašytu keliu. Aš asmeniškai turiu Dievo dovaną gydyti kitus žmones, tačiau blogų žmonių nepajėgus ir aš pagydyti.

Toliau nagrinėjant paranormalių reiškinių psichologiją, paminėsiu vieną tokį antgamtinį reiškinį iš savo vaikystės. Tai yra labai senas ir daugeliui žmonių žinomas parapsichologinis reiškinys, kai yra iššaukiamos mirusių žmonių dvasios prie žvakės patamsyje, naudojant didelį popieriaus lapą ir porcelianinę lėkštutę, ant kurios nupiešiama krypties rodyklė ir ji uždedama ant to didelio popieriaus lapo, kuriame surašoma raidės abėcėlės tvarka ir skaičiai nuo nulio iki devynių. Pirštais yra priliečiama lėkštutė ir yra šaukiamos dvasios. Stebuklas įvyksta tame, kad porcelianinė lėkštutė pradeda judėti per popieriaus lapą ir atsakinėti į visus užduodamus klausimus. Galima užduoti labai įvairius klausimus, į kuriuos yra išsamiai atsakoma. Iš mokslo pozicijų į šį antgamtinį reiškinį atsakymų nėra. Tai yra atvejis įrodantis Dievo egzistenciją. Porcelianinė lėkštutė judėdama per popieriaus lapą sudėlioja žodžius per surašytą abėcėlę ir atsako į klausimus susijusius su skaičiais. Žmogus gauna labai protingus ir išsamius atsakymus iš iššauktos dvasios. Energija stumdanti lėkštutę yra iš Dievo, nes jaučiama yra Dieviška energetika. Yra manoma, kad ne mirusio žmogaus dvasia atsakinėja į klausimus, o Dievas. Žvelgiant iš gilios parapsichologijos, tai mirusio žmogaus dvasia labai susisieja su Dievu, tokiu atveju, gali atsakinėti į įvairius klausimus ir dvasia sąsajoje su Dievu. Pagal paranormalių reiškinių psichologijos mokslą, tai lėkštutės energiją judėjimui, suformuoja to mirusio žmogaus Dievo fragmentas, nes dvasia yra žmogaus sielos ir Dievo fragmento sudėtinis junginys. Jei taip yra, kaip rašau, tai visa tai yra okultizmas. Mūsų visuomenės bažnytinis pamatas krikščionybė netoleruoja okultizmo. Tokiu atveju netoleruoju ir aš okultizmo, paminėjau visa tai, kaip įdomų paranormalių reiškinių psichologijos mokslo reiškinį. Okultizmas ir magija žemėje egzistuoja nuo neatmenamų laikų, nuo labai senų laikų.

Prie paranormalių reiškinių psichologijos priskirčiau ir Dievo daromus stebuklus virš sąmonės kontekste. Pavyzdžiui tokius sekančius reiškinius;

1. Indigo žmonių ėjimas per laiką.
2. Materijos panaikinimas ir jos gabaritų pakitimas.
3. Matomi žmogaus pasąmonėje vaizdiniai, kurie realybėje išsipildo.
4. Transcendencija, jos egzistencija. Kai žmogus atsiskiria nuo fizinio kūno.
5. Žmogui ateities įvykių žinojimas, žemės drebėjimų nuspėjimas.
6. Dievo sukurtas ugnies viesulas indigo žmogaus prašymu.
7. Kiti Dievo daromi stebuklai technologijose ir buityje.

Visi šie paranormalių reiškinių psichologiniai reiškiniai yra aprašyti šiame leidinyje, šioje knygoje. Manau, kad Dievas daro labai įdomius nestandartinius stebuklus sąveikaudamas su žmogumi. Žmogui norint patirti panašius Dievo daromus stebuklus, jam reikalinga labai mylėti Dievą ir atidaryti savas čakras. Kai čakros atidarytos pas žmogų, tada jis gali matyti Dievą, jausti Dievą ir sąveikauti su Juo. Pagrindas žmogaus kūne yra krūtinės ir galvos čakros, jas atidarius žmogus mato Dievą ir jaučia Jo virš sąmonę. Pabrėšiu tai, kad tik labai geros sielos žmogui įmanoma kontaktuoti per čakras su Dievu.

Iš mano aprašytų šių septynių virš sąmonės aspektų išskirsiu antrą punktą, tai yra materijos panaikinimą ir jos gabaritų pakitimą, nes šis punktas labai pralenkia žmonijos sąmonę, žmonijos loginį protą. Manau, kad eiliniam žmogui yra sunku patikėti šia teorija, kad gali kisti materijos gabaritai arba apskritai pradingti ji. Tačiau taip gali būti sąveikaujant su Dievu, turėjau ne vieną atvejį kai materija pradingdavo tiesiog akyse ir kito jos gabaritai. Aš šioje knygoje esu rašęs kaip elektrinės mikrobangų krosnelės gabaritai sumažėjo vienu trečdaliu, ir ji veikė, nesugedo, atliko savas funkcijas. Ją pamatavus liniuote akivaizdžiai matosi, kad ji yra nestandartinė, mažesnė už standartą. Ateityje planuoju nufilmuoti tokius reiškinius kai materija pradingsta, arba pakinta jos gabaritai, jei dar tyrinėsiu panašius dalykus. Jei man pavyktų nufilmuoti šiuos reiškinius, juos pateikčiau visuomenei kaip stebuklus.

Taipogi labai įdomus yra ir pirmas punktas, pavadintas indigo žmonių ėjimu per laiką. Manau, kad šis punktas irgi nepaaiškinamas sąmoningu loginiu protu. Per laiką aš esu ėjęs ne vieną sykį, nors laiko ištisinė diagrama yra viena. Eidamas mieste pastebėjau labai gražiai apdengtą namą plokštėmis, o sekančią dieną, eidamas toje pačioje vietoje, pastebėjau tą patį namą tik pradedant jį dengti plokštėmis. Turiu gyvenime kelis pavyzdžius, kai atsidūriau kituose laikuose.

Kalbant apie trečią punktą, tai šis punktas įdomus tuo sąmoningam žmoniškajam protui, kad žmogaus pasąmonėje yra matomas vaizdas ( įvykiai ), ir po tam tikro laiko įvyksta realybėje šie įvykiai, viskas išsipildo kas yra matoma iš anksto vaizdu.

Pažvelgus į šiuos dalykus iš labai aukšto sąmoningumo, tai yra iš indigo pozicijų, visa tai matoma kaip reali tikrovė, nes indigo jaučia Dievą, o iš Dievo pozicijos visa tai ir yra reali tikrovės tiesa.

Baigdamas parapsichologijos mokslo temą, akcentuoju tai, kad ši mano visa knyga parašyta parapsichologijos tematika.

Pasirašo : DIEVAS !

DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !