INDIGO ŽMONĖS

        INDIGO VIDMANTAS GRINČIUKAS 


INDIGO žmonės ir Pasaulio valdymas

Laba Diena Mieli ir Gerbiami žmonės. Taip, INDIGO valdo Pasaulį, ir labai stipriai jį valdo. Pasaulio valdymas vyksta ne per INDIGO fizinį kūną, o per Jo dvasinį kūną. INDIGO fiziniu Kūnu tegali tik šviesti žmoniją, o nevaldyti jos, nes INDIGO fizinio KŪNO NIEKS NEKLAUSO. Pasaulio valdymas vyksta per INDIGO KŪNO ČAKRAS, kuriomis Jis sąveikauja su DIEVU - BE MATERIJA, ir sukuria Pasaulio valdymo sistemą. INDIGO asmeniui persiduoda iš Dievo : - Realių Pasaulio įvykių informacija, ir Jis su savo jausmais koreguoja tas persiduodančias informacijas.

Kalbant truputį plačiau apie pasaulio valdymą, reikėtų pabrėžti tai, kad : - INDIGO ŽMOGUI PASAULĮ valdyti nėra labai lengva ir paprasta, nes šis pasaulis yra negatyvinis – blogas. Kitaip paaiškinus, tai žmonės yra žemo intelekto ir amoralūs... Ar įmanoma pavaldyti gyvūną, pavyzdžiui JAUTĮ ar OŽĮ ?, aišku, kad yra neįmanoma jų pavaldyti. Tas pats ir su neišsivysčiusiais – žemo intelekto ir moralės žmonėmis yra, kurių pavaldyti yra neįmanoma, tačiau, jei žmogus yra labai sąmoningas, aukšto intelekto, moralus ir supratingas, tai jis yra valdomas INDIGO per DIEVO energijų sritį. INDIGUI tokių žmonių valdymas yra nesudėtingas ir teikiantis naudą tiek pasaulio visuomenei, tiek pačiam žmogui, kuris yra valdomas aukštesnės sąmonės, nes šis valdomas žmogus tobulėja per DIEVO ENERGIJŲ PASAULĮ.

Žemo intelekto žmonės irgi yra valdomi INDIGO, tačiau pavėluotai. Kitaip paaiškinus : - Tokie žmonės asmeniškai skriaudžia INDIGO, ir per laiką DIEVAS daro įtaką tokiems žmonėms, tai yra : - pradeda juos įtakoti. Tačiau praeina daug laiko ( savaitė - mėnuo, kol jie patobulėja – pasąmoningėja).
Kalbant truputį plačiau apie INDIGO ir pasaulio valdymą, tai reikėtų paminėti tokį dalyką, kad INDIGO per internetinius tinklus labai įtakoja pasaulį ir jį valdo fiziniu o ne dvasiniu aspektu, tačiau įdomu, kiek Šalių Vadovų klauso INDIGO (?).

Na išties, pasaulis nėra vien žmonės ir valdžia, pasaulis susideda iš žemės planetos absoliutinės visumos, tad jame yra ir tokie dalykai, kaip gamta – orai. INDIGO kontroliuoja gamtą ir daro įtaką orams, tačiau ne visada, nes vien tik prie šios srities nedirba, Jie dirba su absoliutine visuma, tad orų valdymas yra tik maža procentinė dalis su kuria INDIGO dirba. Galima pasakyti, kad gamta ir orai pagrinde priklauso vien tik nuo žmonijos. Jei pasaulyje yra blogio, tai ir gamta būna nepalanki žmogui. Tačiau, jei pasaulyje daugiau pozityvo, tai ir gamta būna nuostabi.

Šiaip žmonės yra labai nutolę nuo DIEVO ir gamta dažniausiai būna nepalanki žmonijai ir žmogui. ( Visą praeitą 2019 metų žiemą pradirbau su orais ir orai absoliučiai visą žiemą buvo nuostabūs, šaltis tesiekė 2 -3 -10 laipsnių ).

Vidmantas Grinčiukas ( Indigo ) !

Na išties, šiuolaikiniame pasaulyje yra daug kalbama apie INDIGO, kad jie autistai, turi savas ligas ir daugiau ...

Atsakymas : Nei vienas indigo žmogus neserga jokia liga, ir nėra autistas ! ... Autizmo simptomai atsiranda, kai INDIGO asmuo susiduria su NUODĖMIŲ IR NEGATYVO KLANO ŽMONĖMIS, tada yra poliarižiuojamas Indigui mastymas - šviesus protas ! ... Indigo yra šviesos kūdikiai ir jiems gyvenant tokiame "mėšlo" - Nuodėmių ir negatyvo pasaulyje, susiformuoja autizmo simptomai, ką pašaliniai žmonės pastebi ... !

Jei visuomenė pastebi, kad jų tarpe yra INDIGO genijus, tokiu atveju ji privalo ir atitinkamai elgtis su juo, tai yra gražiai - maloniai su meile ... , o dabartyje yra daroma viskas atvirkščiai, INDIGO yra piktybiškai traumuojamas ir Jam piktybiškai yra kenkiama, tas yra daroma per žmonių silpnaprotystę.

INDIGO turi būti atleisti nuo karinės prievolės ... , ar dabartyje yra toks dalykas ?, aišku, kad ne. Iškrypę žmonės ir iškrypus visa visuomenė, todėl taip yra !

INDIGO genijai !

Na išties, tenka paskaityti daug nuomonių apie indigo genijus ... Vieni sako, kad nėra INDIGO, o tik LENINO ANŪKAI yra, kiti juos traktuoja dar kitaip, vienu žodžiu, kaip tik kitas žmogus taip ir kita nuomonė yra. Pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad INDIGO REALIAI YRA, ir jie yra panašūs į Lenino anūkus, nes skaistumas – tyrumas – moralumas yra vieni iš pagrindinių INDIGO bruožų, be jų yra dar DVASINGUMAS, tolerancija, pagarba kitam žmogui, bei sąsajos su DIEVO ENERGIJŲ PASAULIU, ... ir daug kitų pozityvių charakteristikų. INDIGO yra šventi, nes neturi nei vieno neigiamo - negatyvinio bruožo savyje , jie gyvena ne dėl savo materinio kūno !, jiems materializmas yra visiškai neaktualus dalykas !

Pasirašo : INDIGO VIDMANTASINDIGO ŽMONIŲ ĮTAKA
ŽMONIJOS EVOLIUCINIAM VYSTYMUISINe paslaptis, kad indigo žmogumi yra gimstama, o ne tampama sudėtingame gyvenimiškame periode. Pagal atliktus pasaulinio mąsto tyrimus, indigo žmonių yra labai mažai mūsų planetoje, kurie yra atgimę iš tobulų karminių mazgų. Taip yra todėl, kad pagrindinė žmonijos dauguma yra ne itin kokybiškoje pasaulėžiūroje.

Indigo žmogus turi milžiniškai galingą teigiamos grandies, teigiamo potencialo energetiką (bioenergetiką), kuria sugeba stipriai įtakoti eilinius žmones per bioenergetinius laukus. Šiuo atveju galiu tvirtinti , kad indigo žmogaus įtaka žmonijos evoliucijai yra labai galinga ir svarbiai tobula. Tačiau indigo genijų yra labai nedaug, nes juos skaudina blogis, neigiamas potencialas ir nešvarūs žmonių pasaulėžiūros bruožai. Kiek yra žinoma, tai indigo vaikai ir suaugę indigo žmonės mažai palaiko ryšių su eiliniais žmonėmis, nes indigo intelektinis požiūris yra daugiau nukreiptas į patį Dievą ir į žmones panašesnius į juos pačius.

Žvelgiant giliau į indigo žmonių sąsajas - ryšius su eiliniais žmonėmis, tai indigo žmonėms negatyvą sudaro eiliniai žmonės iš kurių jie yra neišskiriami, egzistuoja bendrame kontekste su jais. Tokiu atveju indigo asmeniui yra sunkiau gyventi, nes su tobula pasaulėžiūra jiems gyvenant, eiliniai žmonės juos truputį traumuoja. Indigo asmuo, ar tai būtų vaikas, ar suaugęs yra pajėgus susikurti tobulybės rojų, tačiau gyvendamas bendroje aplinkoje su eiliniais žmonėmis indigo yra slopinamas. Remiantis gyvenimiškomis praktikomis paminėsiu tai, kad indigo asmeniui būtina ieškoti žmonių panašių į jį patį.

Indigo yra labai ryškios asmenybės Dievo Dieviškajame pasaulyje. Neturėdamos politiškų motyvų sampratose indigo iš Dievo pusės gauna tobulybės rojų, o iš žmogiškų kontekstų tam tikrą gyvenimišką varžą. Tokiu atveju indigo žmogui labai svarbu yra tai, kad jam vystant pasaulinio mąsto gerbuvį, jį patį suptų tinkama, gera, palanki aplinka jam pačiam. Indigo žmogų supančios aplinkos faktorius yra labai svarbus pačiam indigo, nes nuo to priklauso jo visa gyvenimo kokybė.

Indigo vaikai turintys tamsiai mėlyną aurą yra vadinami Dievo – spalvų vaikais, nes jie sugeba dvasiškai jausti spalvų energetikas. Tokiu atveju jie patiria Dieviškai tobulo rojaus akimirkas, nes jaučiant žmogui per čakras spalvų energetikas, žmogus patiria dvasinį spalvų moduliacijos komfortą. Kiekviena spalva per Dievo savasties modelį yra jaučiama skirtingai, nes bet kokia spalva turi energetinę dvasią.

Mokslo pasaulyje, tokie žmonės kaip indigo yra vadinami realiu tikrovės stebuklu, nes jie pagrinde yra labai artimai susieti su pačiu Dievu, kurio egzistencija labai ryškiai pralenkia žmonijos mokslą. Astrologijos mokslas geriausiai yra ištyręs indigo kaip asmenybes. Kitos mokslo šakos taip gerai nežino indigo žmonių, kaip astrologija. Indigo su tamsiai mėlyna aura vaikai ar suaugę žmonės, visi yra tam tikrų sričių genijai, pasižymintys neįprastomis psichologinėmis charakteristikomis.

Indigo žmonėms labai gerą, teigiamą polių sukuria erdvė su žvaigždynais, kai dangus būna žvaigždėtas ir nusidažo tamsiai mėlyna spalva. Tada indigo asmuo gali dirbti, kaip mediumas – parapsichologas planetinėse struktūrose, nes nakties modelio koncentracijoje yra labai ramu.

Indigo žmonių įnašas gėrio, grožio ir meilės kontekstuose yra didžiulis mūsų planetai žemei, tačiau pagrindas slypi tame, kad indigo asmuo gyventų jam tinkamose ir palankiose sąlygose. Indigo asmeniui tūri būti specialiai sukurta jam tinkama aplinka, terpė gyventi. Tačiau apie 2014 metus, autoriaus gyvenamojoje Šalyje Lietuvoje, indigo žmonės yra sumaišomi su eiliniais žmonėmis, nesuprantančiais nieko apie patį indigo asmenį ir jo egzistencinį būvį, jo samprotavimą. Tad galima tvirtinti tai, kad šiuo laikotarpiu Lietuvos Šalyje žmonės pagrinde kovoja kiekvienas už savo gerbuvį ir indigo vaikas, ar suaugęs žmogus yra nematomas, kuris pasauliniu mastu kuria kitiems gerovę.

2013 metais per kompiuterio informacinius tinklus ir mediją, autoriui pavyko išsiaiškinti apie 300 asmenų ir tik apie 15 žmonių iš jų rado toleruotinus, labai gero samprotavimo žmones, o visi kiti atkrito kaip su didžiuliais trūkumais, kaip pilnai neišsivystę, kuriems reikalinga evoliucinė karminė raida. Labai mažas procentas yra tobulų žmonių Lietuvos Šalyje. Tokia padėtis yra todėl, kad žmonių siekiai, norai ir tikslai yra orientuoti ne į visai teisingas kryptis. Žmonės daugiau žiūri ir vertina tik savus asmeninius poreikius, o ne bendrus. Bendri poreikiai turėtų susidėti iš visumos kontekstų, kuriuos labai gerai toleruoja indigo žmonės. Indigo žmogus dvasiškai „ peršviečia kiaurai ‘‘ eilinį žmogų, nes jis iš nuotraukos gali pilnai apibūdinti kitą žmogų, jausdamas to žmogaus dvasinį aspektą.

Gerbiamas skaitytojau, paanalizuokime ir pažvelkime tinkamu, teigiamu ir teisingu žvilgsniu į indigo asmenybes. Sekančiai pateikiu astrologų rašytinį tekstą apie indigo;

INDIGO VAIKAI

„ Pastoviai sudarinėjant, analizuojant asmeninius vaikų gimimo horoskopus, nustatant jų įgimtą potencialią, talentus, gabumus, vis dažniau galima išskirti dėsningumus, tam tikrus rodiklius horoskopuose, kurie būdingi indigo vaikams, kas rodo bendrą jų kiekio augimo tendenciją. Manoma, kad pavieniai indigo vaikai gimdavo ir gerokai anksčiau, bet paskutiniais dešimtmečiais, ypač nuo 1987 metų šis reiškinys ženkliai suaktyvėjo, o daugiausia jų gimsta pastaraisiais metais. Šiuo metu į Žemę ateina ketvirtosios indigo kartos vaikai, kurie betarpiškai susiję su protėviais, turintys specifines užduotis - tai „perėjimo" vaikai, gebantys gyventi trijose erdvėse. Mokslininkų teigimu, jiems būdingas bruožas – smegenų asimetrija, specifinis jų vystymasis (dešinės pusės smegenų pusrutulio labiau išvystyta priekinė dalis, o kairiojo pusrutulio – užpakalinė dalis, indigo vaikų tarpe yra daug kairiarankių – tai tarsi jų vizitinė kortelė), jie mąsto daug greičiau, nei suaugusieji, o jų intelekto koeficientas lygus 130. Jau laukiama pasirodant penktosios indigo vaikų kartos, kuri sugebės išsireikšti per tarpines būsenas, gebės būti ir praeityje ir ateityje, valdys ir materialią ir nematerialią sferas, per juos ateis Šviesos Žmogus. Busimoji indigo karta jau dabar formuoja visas mūsų situacijas, nors mums tai dar sunku suvokti, bet palaipsniui dabartinė karta prieis iki tokio sąmonės lygio. Paskui penktąją kartą seks šeštoji indigo vaikų karta, bet kokie tai bus vaikai, daugeliui iš mūsų gali pritrūkti vaizduotės, norint tai suvokti, kadangi šie vaikai bus naujos kosminės organikos materializacija. Tai bus labai aukšto sąmonės lygmens, grynai kosminiai vaikai, įvaldę subtilius, viršnatūralius gabumus. Pirmųjų keturių kartų indigo vaikai gimsta žinių erdvėje, jie sugeba nuskaityti tobulas žinias, labai greitai vystosi, apie daugelį dalykų svarsto kaip suaugusieji, taip, tarsi turėtų didžiulę patirtį. Jie nemėgsta, kada jiems komanduojama, įsakinėjama, jie nepakantūs neteisybei, nenuoširdumui, jų labai išvystyti nepaprasti gabumai, jų organizmo imunitetas stipresnis nei įprasta, jiems nepavojinga netgi padidinta radiacija. Tai vaikai revoliucionieriai, keičiantys ne tik socialinę, bet ir dvasinę mūsų realybę, gebantys apsaugoti mūsų gyvenimą nuo nežinojimo patologijos. Tačiau dėl mūsų supratimo, kultūros lygio, daugeliu atvejų, tokie talentingi vaikai laikomi ligoniais, kadangi nėra pilno suvokimo, kaip su jais teisingai elgtis.

Dabartinių indigo vaikų horoskopuose matosi būdingos tam nuorodos, kad jie turi nepaprastai išvystytą intuiciją, įžvalgą, kuri gali pasireikšti per trumpalaikių įvykių numatymą, per įvairias nuojautas, jie turi geras filosofijos, mistikos, okultines žinias, jų stiprus interesas astrologijai, o dėl išreikštų atitinkamų astrologinių namų, jie gali būti labai dvasingi, religingi. Pagal tai, kuri iš tolimųjų planetų juos globoja, priklausomai nuo jų gimimo laiko, galima indigo vaikus išskirti į tris atskiras grupes. Paskutiniųjų kartų vaikams būdingas polinkis rizikai, rizikingoms sporto šakoms, jie turi aštresnį socialinio teisingumo jausmą, juos domina tokios mokslo sferos kaip fizika, biologija, astronomija, psichologija. Daugeliui šių vaikų būdingi neįprasti talentų deriniai, jie labai puikiai sugeba analizuoti, susisteminti informaciją, sintezuoti iš pirmo žvilgsnio nelabai derančius dalykus, jiems būdingi puikūs organizaciniai gabumai. Todėl reikia labai atsakingai leisti jiems pasirinkti išsilavinimui tas sferas, kurioms jie turi įgimtus, unikalius gabumus. Čia labai tinka senovinė išmintis, bylojanti kad „vaikas ne indas, kurį galima pripildyti bet kuo, bet tai, Dvasios ugnis, kurią reikia įžiebti".

Tačiau yra ir kita medalio pusė, kadangi šiems vaikams gali būti būdingos apatijos išraiškos, polinkis depresijai, vienatvei, pas juos silpnas interesas grupinei veiklai, arba išreikštas kolektyvinių interesų ignoravimas, kai kurie horoskopai rodo, kad jiems stinga noro mokytis, jiems tai neįdomu. Jų nervų sistema jautri, jiems be aiškios priežasties gali staiga pakisti nuotaika, jie gali netikėtai pasielgti impulsyviai, patys negalėdami paaiškinti savo poelgio. Kadangi indigo vaikų horoskopuose dažnos planetų sankaupos viename, dviejuose ženkluose, kur koncentruojamos didžiulės energijos, toks genialumo ir neįprastos intuicijos reiškinys susišaukia su adaptacijos sunkumais sociume. Kartais tai gali būti mažai bendraujantys, bet puikiai valdantys kompiuterinę techniką, savo talentų dėka jie gali tapti labai aukšto lygmens kompiuterinių programų, elektroninės muzikos kūrėjais, jie yra tarsi mažieji specialistai, galintys šokiruoti suaugusius savo specifinėmis žiniomis.

Kaip klostysis indigo vaikų gyvenimas, kaip jie sugebės adaptuotis mūsų visuomenėje, didele dalimi priklauso nuo jų pradėjimo momento, kadangi šiam procesui reikia skirti ypatingą dėmesį, tam ruoštis, sukurti atitinkamas sąlygas, palankią psichologinę terpę, visą procesą atlikti profesionaliai. Deja, realybė yra kitokia, palyginus, dar yra tokių šeimų, kuriose žema bendravimo kultūra, kas sudaro situacijas, kada vaikai pradedami neplanuojant, atsitiktinai, esant apsvaigus, neblaiviems, baimės būsenoje, ar kitomis neaiškiomis aplinkybėmis. Jeigu šiam procesui tėvai skirtų būtiną dėmesį, tai padėtų į šį pasaulį ateiti labai aukštos sąmonės vaikams. Būna atvejų, kada tėvas ir motina, turintys stiprią, galingą energetiką, konfliktuoja tarpusavyje, sukurdami negatyvią priešpriešą, o tarp jų silpnąja grandimi tampa vaikas, kuris neturi apsaugos nuo tėvų negatyvo. Tokiu atveju vaikas negali normaliai vystytis, jis gali susirgti, o mūsų medicina, gydytojai ne visada pajėgia nustatyti tikrąsias negalavimo priežastis, vaikai gydomi neteisingai. Tačiau, paskutiniu metu ateina tokie indigo vaikai, kurie labiau apsaugoti nuo tokių tėvų, nuo agresyvios supančios aplinkos, jie ateina su galinga apsaugine technologija. Per indigo vaikus, per kosminių jėgų įtaką artimiausiu laiku situacijos turi keistis, transformuotis, dabartinė realybė turi kisti. Dabar žmonija įžengė į Vandenio erą, todėl turi ateiti naujo tipo žmonės, kurie į gyvenimą įneš naują mąstymą, kurie sukurs naują auklėjimą, lavinimo metodus, kitokį intelektą, naujo tipo mediciną, mūsų bendravimo kultūrą perves į kitą kokybę.

Indigo vaikai be abejonės yra labai talentingi, tačiau kuriuo keliu pasuks savo vystymosi periodu, priklauso nuo juos supančios aplinkos įtakos, nuo tos terpės, kurioje jiems tenka gyventi. Mūsų visuomenėje indigo vaikams egzistuoja tam tikri pavojai, kai kurie negeranoriški žmonės linkę naikinti tai, ko nesuvokia, ar patys to neturi. Kalba eina apie alkoholio, narkotinių medžiagų įtaką, kada šių priemonių pagalba gali būti bandoma indigo vaikus „nusodinti", todėl šeimoms, kuriose auga tokie ypatingi vaikai, vertėtų kuo mažiau viešai apie tai kalbėti, jų pačių vaikų labui. Tokie vaikai yra labai jautrūs, jie turi išvystytas viršutines čakras, o paauglystėje, ar vyresniame amžiuje susidūrus su tokia neigiama patirtimi (alkoholis, narkotikai), jos yra užblokuojamos, tada talentingame vaike gali prabusti piktas genijus, kadangi Neptūnas ne tik skatina kai kuriuos talentus, aukštą dvasingumą, jis taip pat yra iliuzijų, apgaulės, manipuliacijų planeta, atsakinga už alkoholizmą. Šių ypatingų vaikų užduotis yra struktūrinis visuomenės perorganizavimas, jie yra tarsi tarpininkai, kosmoso pasiuntiniai, turintys tam tikrą misiją Žemėje, todėl juos reikia nukreipti pozityviu keliu. “

Manau, kad šis astrologų rašytinis tekstas yra labai teisingas, atitinkantis realią tikrovę. Išties indigo vaikai, ar suaugę indigo žmonės yra labai dvasingi ir be galo jautrūs. Per didžiulį jautrumą ir išskirtinį dvasingumą, indigo asmenys yra tobulai universalūs medijai.

Indigo žmonės labai ryškiai skiriasi nuo eilinių žmonių savo vidiniu pasauliu. Jie yra labai saugomi ir palaikomi nežemiškų struktūrų, tai yra jie turi juos globojančią planetą. Žemės planetoje per eilinių žmonių ne kompetenciją ir piktybiškumą indigo asmenys kartais patiria stiprias žmoniškąsias psichologines vidines traumas. Patyrus šias traumas, indigo žmogui formuojasi jį globojančios planetos egzistencinis būvis, tai yra indigo žmogus tampa tos planetos asmenybe. Indigo asmuo nepatirdamas psichologinių vidinių traumų, išvysto kontekstus pralenkiančius žmonijos sąmonę. Eiliniai žmonės yra nepajėgūs pilnai suprasti indigo, nes indigo žmogus egzistuoja aukštesniame sąmoningumo kontekste už eilinį žmogų. Teigiant iš praktinių pagrindų, tai eiliniai žmonės turi labai didelę savimonę, o indigo asmenys šio charakterio bruožo išvys neturi, nes juos apšviečia Dievas sava spinduliacija, tai yra indigo žmogus per Dievo spindulį pastebi realią tikrovę jos nežinodamas.

Šio leidinio autoriui parapsichologui, aiškiaregiui, mediumui ir indigo žmogui, matant eilinių žmonių psichologines charakteristikas, tai eiliniai žmonės turi labai daug trukumų ir neigiamų bruožų charakteriuose. Pas indigo asmenį, skirtingai nei pas eilinį žmogų tokių charakteristikų nėra, nes pas indigo nėra charakterio, o vien tik teigiama psichologinė diagrama.

Gerbiamas skaitytojau, pažvelkime giliau į mano išdėstytas mintis ir pasamprotaukime, kaip žemės planetoje galima išgyventi indigo vaikui, neturinčiam neigiamo potencialo krypties ir žmoniškojo charakterio.

Išties, indigo asmuo neturi nusistovėjusio charakterio ir žmoniškojo ego. Indigo vaikai psichologiniame kontekste niekad nesuauga, nes suaugęs indigo žmogus tebeturi vaikišką psichologinį kontekstą, todėl visada indigo žmonės vadinami indigo vaikais.

Autoriaus žodis;

Iš praktinių pagrindų galima paminėti tai, kad eiliniam žmogui yra labai pavojinga skriausti indigo vaikus, nes pats Dievas juos labai myli. Man asmeniškai bendraujant su Dievu pastebėjau, kad Dievas išpildo bet kokį mano ( indigo žmogaus ) norą, nesusijusį su kitais pašaliniais žmonėmis. Kaip pavyzdį paminu tai, kad bendraudamas su Dievu paprašiau Jo, parodyti žmonėms antgamtinį stebuklą, motyvuodamas tuo, kad antgamtinis stebuklas privers žmoniją susimąstyti dėl Dievo egzistencijos, jo būvio. Po mano kontakto su Dievu, per televiziją išgirdau, kad kažkuriame pasaulio žemyne buvo susiformavęs didžiulis ugnies viesulas, kurio prašiau Dievo iš anksto. Žvelgiant iš psichologinio konteksto, tai ugnies viesulas niekam nepakenkė, o buvo Dievo suformuotas kaip antgamtinis reiškinys, parodyti žmonijai, kad visumoje egzistuoja aukštesnės jėgos. Asmeniškai aš, po šio reiškinio, labai įdomiai jaučiausi, nes iš vakaro pats visa tai buvau sugalvojęs.

Apie 2008- tuosius metus, internetiniame tinkle esu pateikęs labai daug mokomosios medžiagos skaitytojams, apie Dievo egzistenciją ir jo būvį. Ši mano mokomoji medžiaga tebėra išlikusi iki 2016 metų, manau, kad ji išliks ir ilgesniam laikui. Mano pateiktą rašytinę medžiagą interneto tinkle reikia ieškoti adresu;

WWW viduje. Puikiai lt.

Šis interneto skyrelis yra apie žmogaus vidinę gerovę, apie tai ko reikia žmogui, kad jis gerai jaustųsi savo vidiniame pasaulyje.

Tuo laikotarpiu, tai yra apie 2008 – tuosius metus labai giliai ir plačiai tyrinėjau patį Dievą, jo egzistenciją. Tyrinėdamas Dievą atlikdavau sudėtingus tyrimus su žmonija. Kaip pavyzdį paminėsiu tai, kad aš paimdavau bet kokią filosofinę temą ir ją pilnai išdirbdavau, išanalizuodavau. Po analizių nueidavau į bažnyčią ir joje išgirsdavau tą pačią temą, tai yra kunigai atkartodavo mano mintis žodis į žodį ir po pamokslo pasakydavo „ Dievo žodis “. Man labai įdomu būdavo žinoti, iš kur kunigai sužinodavo mano mintis, juk jie manęs nežinodavo ir nepažinodavo, ir ne Dievo ten teiginius dėstydavo, o mano paties, kaip Kristologo. Šiuo atveju galiu tvirtinti tai, kad religinis kontekstas, tai yra bažnyčia, informaciją paimdavo iš manęs per mediją, nieko nesiorientuodama iš kur ji gimdavo, kas ją pagimdydavo.

Šio leidinio autorius būdamas Kristologu ( Dievo kristalų logu ir Kristaus logu ) turi tą pačią filosofiją, kurią turėjo Jėzus Kristus. Autoriaus viso gyvenimo pamatas sudarytas iš tokio pat filosofinio pagrindo kaip Jėzaus. Tokiu atveju labai gerai supranta kunigus ir religinį kontekstą, pats nepriklausydamas jokiai religijai, nes religijos remiasi tikėjimu, skirtingai nei autoriaus teorija, paremta įrodymais.

Išties, žemėje – mūsų planetoje, žmonija nėra taip išsivysčiusi, kad Dievo egzistenciją paremtų įrodymais, o nesiremtų vien aklu tikėjimu. Žmonija yra nepajėgi matyti ir žinoti tai, ką žino ir mato išskirtiniai žmonės, tai yra indigo, mediumai, parapsichologai, ekstrasensai, todėl ji remiasi į tikėjimą, tai yra į religines sampratas. Tačiau ne visada religinės sampratos yra teisingos, tai yra atitinkančios realybės tikrovę, nes jos paremtos tikėjimu be įrodymų. Be įrodymų tikėjimas į Dievą konfigūruoja mintį, kad tikėjimas ir lieka tikėjimu, kuriame yra labai sudėtinga atrasti realią tiesą ir tikrovę.

Autoriaus asmeninė visa teoretika ( teorija ) paremta įrodymais ir realumo – realybės faktais. Tokiu atveju ši teoretika yra ne tikėjimo, o žinojimo. Žmogui žinant Dievo egzistenciją yra lengviau gyventi, tačiau žmogus tūri būti vertas šių žinių ir šių sampratų.

Žmonijos evoliucija yra labai ilgas procesas laiko atžvilgiu ir nepakanka vien Dievo ir indigo žmonių paramos, kad šis evoliucinis procesas sklandžiai vyktų be pačios žmonijos pastangų, reikalinga kad pati žmonija dėtų į tai visas pastangas.

Mūsų planetoje motinoje žemėje žmogus yra pilnai pajėgus susikurti materinės gerovės tobulumą, ką jis ir padaro. Tačiau pagrindas slypi tame, kad nepakanka vien materialios gerovės išoriniame žmoniškajame pasaulyje, nes evoliucinis pagrindas yra ; „ žmonijos tobulumas vidiniame žmogaus dvasinio aspekto tobulume. “ Samprotaujant iš praktinių pagrindų tai, žmogus kuris susikrauna materinius turtus išoriniame žmoniškajame epizode daugumoje yra nedvasingas, neturintis tobulo vidinio žmoniškojo dvasinio aspekto, nes visa jo egzistencinė grandis yra paremta kovos pagrindu, kovos už būvį, kovos už patį save. Žmogus niekad nebus tobulas iš savo vidaus vadovaujantysis kovos pagrindais. Kova už būvį ir patį save tūri tam tikras ribas ir labai svarbu yra tai, kaip žmogus mato ir supranta tas ribas.

Pasigilinus plačiau į indigo vidinį žmoniškąjį pasaulį, jo psichologiją, yra labai aiškiai matomas skirtumas tarp jo ir eilinio žmogaus. Šis skirtumas pasireiškia tuo, kad indigo asmuo skirtingai nei eilinis žmogus, jaučia Dievo kristalų energetiką. Jausdamas Dievo kristalinę energetiką, indigo žmogus mato pašalinių daiktų materializacijos savastį. Indigo mato savastį ne vien pašalinių daiktų, o ir gamtos bei kosmoso platybių. Todėl indigo asmuo yra žymiai tobulesnė asmenybė už eilinį žmogų. Dievo savasties modelis reikėtų suprasti kaip realios tikrovės pajautimas žmoguje, persiduodantis iš kito pašalinio objekto. Per Dievo kristalų energetiką, indigo žmogui formuojasi tobula pasaulėžiūra mūsų žemiškajame pasaulyje. Indigo asmuo yra labai tyra ir trapi asmenybė, nes indigo žmogui gyvenimas klostosi per Dievą. Per Dievą todėl, kad indigo visada jaučia Dievą, jo kristalus. Dievo kristalai indigui formuoja neapsakomai gilią ir brandžią meilę visumai, tuo pačiu ir pašaliniams žmonėms, kurie nebūna verti indigo meilės. Manau, kad tarp pašalinių – eilinių žmonių ši samprata „ mylėti žmogų “ yra nepopuliari, nes nepažystamų žmonių eiliniai žmonės nemyli. Indigo meilė visumai ir eiliniams žmonėms yra tobula, nes indigo žmogus myli nekalto vaiko psichologija, tai yra labai tyrai – atvirai be politinių pagrindų, be išskaičiavimų. Meilė nekalto vaiko psichologija įrodo tai, kad indigo pragyvena visą gyvenimą be sąmoningos nuodėmės ar nusižengimo moralei. Manau, kad bet kuris indigo asmuo yra geras Kristologas ( Dievo kristalų logas ). Yra manoma, kad indigo žmonių mūsų planetoje su laiku daugės, kurie stipriai įtakos žmoniją į teigiamas gyvenimiškas kryptis.

Išties, indigo žmonės yra Dievo apdovanoti neeiliniais gabumais ir aiškiaregystės dovanomis, nes jie sugeba kūnu jausti savastį – savastinę energetiką. Savastinę energetiką jiems formuoja Dievas. Per savastį indigo žmonės jaučia meterijos chemines medžiagas, gamtos sandarą, kitokias nei mūsų planetoje žemėje civilizacijas ir kosmoso platybių būvį, bei jų materiją.

Autoriaus žodis;

Apie 2000 – tuosius metus esu tyrinėjęs planetines sandaras, tai yra nežemiškus kūnus. Psichologiškai esu įvertinęs visas įmanomas egzistencijas visatoje. Mano tyrimai buvo daromi nuo 1990 metų iki 2010 metų. Per Dievo savasties modelį jaučiau kūnu svetimas civilizacijas. Tai labai keistas pojūtis yra, iš kurio galima orientuotis apie kitų planetų gyvybes. Jausti – matyti nežemiškas civilizacijas yra labai įdomus paranormalių reiškinių psichologinis reiškinys. Kai tyrinėjau svetimas civilizacijas sąveikaudamas su Dievu, tai patyriau rojaus akimirkas, nes jausti nežemiškų civilizacijų būvį yra labai malonu ir įdomu. Šie aprašyti reiškiniai man susiformavo per neapsakomai stiprią meilę Dievui – Dievui pradui. Stipriai mylint Dievą, Dievas žmogui atskleidžia rojaus tobulybę. Indigo žmonės patiria Dieviškojo rojaus akimirkas, tačiau juos iš šių pozicijų „išmuša“ aplinka – aplinkiniai žmonės, kurie nesugeba susikurti tobulybės, tobulos mąstysenos, tobulo žvilgsnio į gyvenimą. Taip yra todėl, kad pagrindinė žmonijos dauguma tūri polinkius į nuodėmes, į savanaudiškumą. Iš visos žmonijos daugumos tik apie 5 procentai žmonių yra tobulai mąstantys, tobulai protaujantys. Pagrinde blogybė yra tame, kad žmonės netoleruoja realios tiesos, nežiūri realybės per savimones, nes turint polinkius į nuodėmes jiems taip yra palankiau. Indigo žmogui tokiose aplinkose yra labai sudėtinga gyventi. Indigui yra labai gerai išsivysčiusi čakrų sistema. Per čakras indigo jaučia ir mato pašalinių žmonių visą dvasinį stovį – dvasinę būklę. Lietuvos Šalies žmonės yra labai nekompetentingi indigo žmogaus atžvilgiu, nes jie per savas ne sampratas indigui priskiria visokias psichines ligas. Indigo žmogus, visiškai nieko bendro neturi su psichinėmis ligomis. Manau, kad Lietuvos žmonės, jų dauguma yra labai neteisūs. Indigo asmuo, per tokį žmonių neteisingumą nukenčia, nes indigo nėra kovotojas, jis yra daugiau Dievo žmogus – Dievo vaikas. Dieviškoje psichologijoje, toks dalykas kaip kova išvys neegzistuoja. Tokiu atveju, indigui gyventi aplinkoje kur kovojama yra neįmanoma. Indigo žmogui susidūrus su aplinka kurioje kovojama, jam pradeda vystytis labai sudėtingi dvasiniai reiškiniai, kurie yra ryškiai jaučiami krūtinės ir galvos čakrose. Šie dvasiniai reiškiniai supoliarižuoja indigo fizinį kūną, nes per krūtinės čakrą yra jaučiamas nepakeliamas skausmas. Manau, kad eilinis žmogus neturi supratimo apie dvasinį indigo kūną. Indigo žmogaus dvasinis kūnas yra 15 – 20 kartų sudėtingesnis, už paprasto eilinio žmogaus dvasinį kūną. Tą patį teigia ir internetiniai tinklapiai, kad indigo yra kelis kartus sudėtingesnės asmenybės už eilinius žmones.

INDIGO simbolizuoja gebėjimą iš pirmo žvilgsnio nesusijusius dalykus atrasti, pamatyti ir suvokti kaip nedalomą visumą. Tai ŽINOJIMAS, nežinant, iš kur jis. Tai gebėjimas pažvelgti visais šviesos aspektais ir atskleisti tai, kas anksčiau buvo tarsi už storos uždangos. Indigo – tai žinojimas, kodėl esi čia.

Sekančiai pateikiu testą, pasitikrinimui kiek jūsų vaikai panašūs į indigo ;

Ar Jūsų vaikas Indigo?
§ Ar Jūsų vaikas atėjo į šį pasaulį, atsinešdamas karališkumo jausmą (ir taip besielgdamas) ?
§ Ar Jūsų vaikui būdingas jausmas, kad jis nusipelnė būti čia ?
§ Ar Jūsų vaikas pasižymi aukšta saviverte ?
§ Ar Jūsų vaikui kyla sunkumų, susidūrus su disciplina ar valdžia ?
§ Ar Jūsų vaikas atsisako padaryti tam tikrus nurodytus dalykus ?
§ Ar laukimas eilėje yra per sunkus Jūsų vaikui ?
§ Ar rituališkos sistemos, nepasižyminčios kūrybiškumu, Jūsų vaikui sukelia frustracijos jausmą ?
§ Ar Jūsų vaikas atranda geresnių būdų, kaip ką nors atlikti namuose ar mokykloje ?
§ Ar Jūsų vaikas nekonformistiškas ?
§ Ar Jūsų vaikas nereaguoja į "kaltės" discipliną (pvz. "Palauk, kol namo grįš tavo tėvas ir pamatys, ką tu padarei") ?
§ Ar Jūsų vaikui greitai pabosta paskirtos užduotys ?
§ Ar Jūsų vaikui būdingi dėmesio sutrikimo simptomai ?
§ Ar Jūsų vaikas ypatingai kūrybingas ?
§ Ar Jūsų vaikas pasižymi gera intuicija ?
§ Ar Jūsų vaikas jaučia stiprią empatiją kitiems ?
§ Ar Jūsų vaikas anksti išvystė abstraktų mąstymą ?
§ Ar Jūsų vaikas labai protingas ?
§ Ar Jūsų vaikas labai talentingas (arba gabus) ?
§ Ar Jūsų vaikas svajotojas ?
§ Ar Jūsų vaiko akys atrodo senos, išmintingos ir gilios ?
§ Ar Jūsų vaikas dvasingas ?

Jei bent į 10 klausimų atsakėte taip, Jūsų vaikas tikriausiai Indigo. Jei atsakėte taip į daugiau nei 15 klausimų, Jūsų vaikas iš tiesų gali būti Indigo.

Šis testas nėra idealus, idealiai teisingas, o apytikslis iš kurio galima orientuotis kiek Jūsų vaikai panašūs į indigo. Tarp indigo žmonių yra bendraujama telepatija – telepatiniu bendravimo ryšiu. Pabrėšiu tai, kad telepatija įmanoma tik tarp indigo, nes eilinis žmogus yra nepajėgus sąveikauti telepatija. Telepatija, kaip ir kiti nestandartiniai reiškiniai, susiformuoja per Dievą. Indigo žmonės sugeba nuskaityti informacijas vieni iš kitų jausmais. Tai yra labai malonus jausmas, malonus jausmas bendrauti telepatiniu ryšiu. Autoriui asmeniškai gyvenime teko sutikti kelis indigo vaikus, kurių amžius buvo apie 5 metukus. Su šiais vaikais pavyko užmegzti telepatinį ryšį. Per šį telepatinį ryšį autorius patyrė žmogui nesuvokiamo rojaus akimirkas, nes telepatinis ryšys susiformuoja per Dievo kristalą, jo kristalinę energetiką.
Yra labai gaila, kad indigo genijų yra labai mažai mūsų planetoje. Jei jų būtų daugiau, jie stipriai pakreiptų visą žmoniją į gėrį, grožį ir meilę. Žmonija gyventų tobuloje santarvėje be karų ir nesantaikų. Žvelgiant tiesai į akis, tai indigo žmonės daro labai didelę įtaką žmonijos evoliucijai, kurių yra vienetai mūsų planetoje. Indigo žmonės kažkur nuo 5 metų įsilieja į tobulą gyvenimą ir stipriai įtakoja kitus pašalinius žmones. Jie būdami dievo vaikais pasiekia gyvenime labai dideles aukštumas mokslo pasaulyje arba individualioje veikloje.

Autoriaus žodis;

Aš asmeniškai esu pasiekęs mokslines aukštumas elektrotechnikos moksle. Kuriu sudėtingus projektus šiame moksle. Atlieku darbus kuriuos atlieka moksliniai institutai, pavyzdžiui tokius kaip;

Elektronikos plokščių sukūrimas ir pagaminimas automatikos sistemose.
Automatikos sistemų projektavimas ir programavimas, bei kitokius inžinierinius darbus.

Esu dirbęs šių sričių mokytoju, mokinau po aukštųjų mokyklų išleistus studentus. Gyvenime teko suprojektuoti kompiuterines sistemas automatikos įrengimams ir įgyvendinti projektus. Manau, kad mano asmeniniai pasiekimai yra labai dideli ir labai sudėtingi, nes elektrotechnikos – elektronikos mokslas yra begalinis, neturintis galo, neturintis ribų. Indigo žmogumi aš gimiau, ir tik man sulaukus 25 metus, pašaliniai žmonės mane pradėjo vadinti indigu. Iki 25 metų buvau nematomas žmonėms kad esu indigo, nes buvau nuslopintas neigiamos energetikos, negatyvo. Po 25 metų į mano namus pradėjo eiti nepažįstami žmonės ir teigti, kad esu indigo žmogus. Po žmonių apsilankymo atlikau psichologinius testus ir išvadoje paaiškėjo, kad šimtą procentų esu indigo asmuo.

Būdamas vaiku niekaip negalėdavau suprasti, kodėl žmonės daro nuodėmes ?, juk man pačiam be nuodėmės žymiai geriau būdavo, jausdavausi pasakiškai ... Tai kodėl žmonės linkdavo link nuodėmių ? Mane labai skaudindavo žmonių nuodėmės, jų žemas moralinis išsivystymas. Aš asmeniškai per viso gyvenimo 47 metus nesu sąmoningai daręs nei vienos nuodėmės. Padarydavau nuodėmes nesąmoningai, to nenorėdamas, to nežinodamas. Manau jei žmogus galėtų jausti Dievą taip kaip jaučia indigo, tai jis tikrai nedarytų nei vienos sąmoningos nuodėmės, pasaulis būtų panašus į rojų. Jei ateityje pasaulį užvaldytų indigo, tai 100 procentų susikurtų rojus, jo sampratos ir jo pasaulėžiūros. Rojui nėra būtina tobula materinė aplinka, nes rojų formuoja Dievas, sąveikaudamas su žmogumi per dvasinį ryšį ir dvasinį rezonansinį ryšį.

Baigiant šią temą apie indigo ir jų įtaką žmonijos evoliuciniam vystymuisi, norėčiau paakcentuoti tai, kad indigo genijai pagrinde įtakoje žmones per bioenergetinius laukus, kuriuos suformuoja Dievas. Jie tai daro visai žmonijai, jos daugumai ir tuo pačiu visam pasaulio elitui. Indigo sąveikaudamas su Dievo energetikomis, jas nukreipia į kitus žmones, siekiais ištobulinti žmoniją į gerovę, į laimę. Šiuo atveju, Dievo energetikos pradeda veikti kitus žmones, kurie pajaučia labai maloniai šią Dievišką energetiką.

Tik bendromis jėgomis su Dievu indigo gali tobulinti žmoniją. Taipogi, indigo ir savo aplinkoje sukuria labai teigiamą, malonų polių tarp savo rato artimųjų žmonių, jei nepatenka į dvasiškai degradavusių žmonių būrį.


Pagarbiai : INDIGO Vidmantas

DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !